چاپ

چارت سازمانی شرکت

 

میزان سابقه (سال)

محل کار

سمت / پست سازمانی

رشته تحصیلی

درجه

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

دفتر مرکزی

مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره

عمران

لیسانس

محمد محمدعلیپور

 

 

دفتر مرکزی

نائب رئیس هئیت مدیره

تاسیسات

لیسانس

محمد مرادی افراپلی

 

 

دفتر مرکزی

عضو هئیت مدیره

عمران

لیسانس

جلیل رحیمی

 

16

دفتر مرکزی

قائم مقام مدیر عامل

معماری

فوق لیسانس

حامد فرمان

1

10

دفتر مرکزی

مدیر فنی – مشاور

معماری

فوق لیسانس

شهرنوش مصطفوی

2

6

دفتر مرکزی

مدیر پشتیبانی – مشاور

مکانیک

لیسانس

مهدی بهاری فر

3

7

دفتر مرکزی

مدیر تضمین کیفیت

ساخت و تولید

لیسانس

امیر عباس فرمان

4

5

دفتر مرکزی

کنترل پروژه

مکانیک

لیسانس

علی قجری

5

10

دفتر مرکزی

مدیر پروژه

مکانیک

لیسانس

محسن مهدی زاده

6

7

دفتر مرکزی

کارشناس مناقصات

عمران

فوق لیسانس

امیر نجاتی

7

4

دفتر مرکزی

کارشناس دفتر فنی

مکانیک

فوق لیسانس

امیر حسین مصطفوی

8

3

دفتر مرکزی

کارشناس حسابداری

حسابداری

لیسانس

زهره تلگردی

9

2

دفتر مرکزی

کمک حسابدار

حسابداری

فوق دیپلم

سوسن زارعی

10

4

دفتر مرکزی

مسئول دفتر مدیر عامل

حسابداری

فوق دیپلم

اکرم فیاض

11

9

دفتر مرکزی

امین اموال

عمران

فوق دیپلم

مهدی شفیعی خوش هوا

12

12

دفتر مرکزی

مسئول کامپیوتر

کامپیوتر

فوق لیسانس

سعید داوری نژاد

13

8

دفتر مرکزی

کنترل پروژه

معماری

لیسانس

بهروز سخاوتی

14

13

دفتر مرکزی

مشاور مدیریت،کارشناس واحد قراردادها

عمران

لیسانس

مهرداد خرمشاهی

15

11

دفتر مرکزی

مسئول خرید

مکانیک

فوق دیپلم

صالح باغبانی

16

9

دفتر مرکزی

رئیس امور مالی

حسابداری

کارشناس

گلشن دانایی

17

7

دفتر مرکزی

مدیر اداری

مدیریت

فوق لیسانس

هانیه آقاسی

18

11

دفتر مرکزی

کنترل پروژه

مدیریت

فوق لیسانس

محمد حمزه بالاور

19

12

پروژه

کنترل پروژه

عمران

لیسانس

رضا خردمند

20

6

پروژه

دفتر فنی پروژه

عمران

لیسانس

مهدی خرمشاهی

21

4

پروژه

سرپرست کارگاه

عمران

لیسانس

علی نعمت دوست

22

3

پروژه

سرپرست کارگاه

عمران

لیسانس

جلال عبدالله زاده

23

7

پروژه

مسئول اجرایی

معماری

لیسانس

هادی نریمانی

24

4

پروژه

مسئول اجرایی

معماری

لیسانس

سعید بخشی

25

4

پروژه

مسئول ایمنی

مکانیک

دیپلم

رامین پور حقیقی

26

5

پروژه

سرپرست کارگاه

عمران

لیسانس

مجتبی براتی

27

7

پروژه

سرپرست کارگاه

عمران

لیسانس

احسان اکبری کفاش

28